Brændesalg

Brænde sælges enten som sankebrænde eller brænde i stak, hvor kævlerne er 2,7 m lange. Stakkene er typisk 5-10 rm.

Sankebrænde er træer, man selv fælder, eller toppe fra fældede løvtræer. Godset mærker træerne op. Træerne findes i alle størrelser/tykkelser. Kendetegnende for arbejdet med sankebrænde er at det er en fantastisk naturoplevelse med god motion, fysisk og psykisk velvære og ikke mindst billigt brændsel.