Adgang til privat ejendom

En tur i skoven eller ud over markerne på markvejen er altid en stor oplevelse og mange menneskers fritidsbeskæftigelse.

De overordnede adgangsregler for privat ejendom:

Her er et udpluk af de væsentligste regler for færdsel i skov og det åbne land på privat ejendom.

 • Hunde skal holdes i snor, af hensyn til vildtet og ejendommens andre gæster.
 • Du må færdes til fods og cykle på egnede befæstede veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Ingen adgang udenfor befæstede veje og stier heller ikke på græsstriber, flora og fauna striber eller traktorspor, heller ikke til fods.
 • Du må gøre ophold på veje og stier, hvis der er mindst 150 meter til beboelses- og driftsbygninger.
 • Du må kun færdes til fods og opholde dig i skovbunden, hvis du har spurgt ejeren om lov.
 • Du må samle nødder, bær, kogler, svampe, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav, hvis du kan nå dem fra stier og veje. Du må tage til eget brug – omkring en posefuld.
 • Du må ikke skære eller klippe noget af træerne.
 • Du må kun overnatte i private skove med ejerens tilladelse.
 • Du må kun tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder i private skove med ejerens tilladelse.
 • Færdsel til hest er ikke tilladt uden gyldigt ridekort, som kan erhverves ved henvendelse til godskontoret.
 • Det er ikke tilladt at færdes i indhegnede bevoksninger, rørbevoksninger, planteskoler, arealer med landbrugsafgrøder, udyrkede arealer, haver og gårdspladser.
 • Adgangen til ejendommen kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.
 • Er du en forening/gruppe og ønsker at arrangere en aktivitet f.eks et løb kan tilladelse indhentes ved henvendelse til godskontoret.
 • Der findes særlige regler omkring organiseret brug. Forespørgsler rettes til godskontoret.

Du kan læse endnu mere om, hvad du kan og må i naturen på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk

Det er ikke tilladt at henkaste affald herunder haveaffald i hverken skov eller på mark. Heller ikke når genbrugspladsen er lukket.